31 januari 2012

A late Winter


Yesterday when I woke up, there was snow outside. I don't like snow, I only love it when I'm inside and don't need to go out. I prefer the summer, but I think I have to wait a number of months before it will be summer. For now I have to say: it's freeeeeeeeeezing cold outside!

Gisteren toen ik wakker werd lag er opeens sneeuw buiten. Ik hou helemaal niet van sneeuw, ik vind het alleen leuk als ik binnen zit en niet naar buiten hoef. Geef mij maar de zomer, maar ik denk dat ik daar nog een aantal maanden op moet wachten. Voor nu heb ik maar één ding te zeggen: het is zoooooooo koud buiten!

30 januari 2012

Photodiary week 4


And the last week of January 2012 is almost over. It is going fast! Here is a new photodiary, enjoy:).

En de laatste week van januari 2012 is alweer bijna voorbij. Het gaat zo snel! Hier is een nieuwe photodiary, enjoy:).

29 januari 2012

Modefabriek Part IV: B.Loved


Last part of the Modefabriek. I wanted to show you guys these photos of the jewelry brand B.Loved. I knew this brand already, but after the Modefrabriek I love this brand even more. I love B.Loved jewelry, especially the colorful bracelets. But they also have beautiful golden bracelets and necklaces. What do you think about B.Loved and their collection?

Laatste deel van de Modefabriek. Ik wilde jullie deze foto's laten zien van het sieradenmerk B.Loved. Ik kende dit merk al, maar nadat ik na de Modefabriek ben geweest vind ik dit merk nog leuker. Ik de B.loved sieraden helemaal te gek, vooral de kleurrijke armbandje. Maar ze hebben ook hele mooie gouden armbanden en kettingen. Wat vinden jullie van B.Loved en hun collectie? 

27 januari 2012

New in: Nowhere Shoes


Everything went well yesterday at the Jaw surgeon. As a gift my new shoes form Nowhere arrived at my home. They are so beautiful, even more beautiful than I expected! What do you think? Hopefully I can wear them soon.

Alles is gisteren goed gedaan bij de kaakchirurg. Toen ik thuis kwam, waren mijn schoenen van Nowhere thuis afgeleverd. Een heel leuk cadeautje! Ze zijn zo mooi, en nog veel mooier dan ik had verwacht! Wat vinden jullie? Hopelijk kan ik ze snel dragen.

26 januari 2012

These boots are made for walking


This is the outfit that I wore yesterday, my last day of school this week. I already have weekend now! But it's not going to be a great weekend, because today I'm going to the jaw surgeon to remove my last two wisdom teeths. Let's hope it isn't to bad/painful, just like the previous times!

And now I will announce the winner of the Give-away. The winner is Sophie from My very own lookbook, Congrats! I have send you an e-mail!

Dit is de outfit die ik gisteren droeg, mijn laatste dag school van deze week. Ik heb namelijk alweer weekend! Maar het zal geen gewoon weekend worden. Vandaag moet ik namelijk naar de kaakchirurg om mij laatste twee verstandskiezen te verwijderen. Laten we hopen dat het niet zo erg/pijn doet, net als de vorige keer!

En nu de winnaar van de Give-away. De winnaar is Sophie van My very own lookbook, gefeliciteerd! Ik heb je ge-e-maild!

25 januari 2012

Modefabriek part III: MAFB


Sunday, when I was at the Modefabriek, there was the final of the Fashion Battle. Four students/designers were showing their collection. My favorite was the collection of Uzuri Couture. I really loved the whole collection (see pictures above)!

Zondag, toen ik op de modefabriek was, was er ook de finale van de Fashion Battle. Vier studenten/ontwerpers showde hun collectie. Mijn favoriete collectie was Uzuri Couture. Ik vond echt de hele collectie geweldig (zie foto hierboven)!

24 januari 2012

Modefabriek Part II - Outfit


As I told you in yesterdays post, I went to the Modefabriek. Yesterday you saw some random pictures, today it's time for the outfit I wore. It was a lot of black and leather!

Zoals ik jullie al vertelde in de post van gisteren, ben ik naar de Modefabriek geweest. Gisteren zagen jullie wat random foto's, vandaag is het tijd voor de outfit die ik droeg. Het was veel zwart en leer!

23 januari 2012

Photodiary week 3


Photodiary of week 3 of 2012. A week of studying and exams and also some days off and the Modefabriek. I hope you had a lovely week and enjoyed your weekend!

Photodiary van week 3 van 2012. Een week met studeren en tentamens maar ook wat dagen vrij van school en de Modefabriek. Ik hoop dat jullie een leuke week hebben gehad en een heerlijk weeekend!

Modefabriek Part I


Yesterday I went to the Modefabriek with Iris and I had such a great day. I saw a lot of amazing items/stuff and amazing brands. Here are some random photos that I took yesterday. I have so many photos, that there will be more than 1 part/post about the Modefabriek. The picture below here, you see some of the items of new collection of Avelon. It's is/was really my favorite yesterday, especially the coat you see here. I'm in love with it!

Gisteren ben ik naar de Modefabriek geweest samen met Iris en ik heb zo'n leuke dag gehad. Ik heb ontzettend veel leuke items en merken gezien. Dit zijn wat random foto's die ik gisteren gemaakt heb. Ik heb erg veel foto's, er zal dus meer dan 1 part/post komen van de Modefabriek. Op de foto hieronder zie je items van de nieuwe collectie van Avelon. Het is/was een van mijn favoriete gisteren, vooral de jas die je op de foto ziet. I'm in loveee!

22 januari 2012

Yellow ochre


Today I'm going to the 'Modefabriek' where all kind Fashion of brands are showing their new collection. I'm really excited. It's my first time so I'm also really curious! Who's going too? This is an outfit I wore this week. I still in love with this yellow ochre top, which you also saw here

Vandaag ga ik naar de Modefabriek, waar allemaal verschillende Fashion merken hun nieuwe collectie tonen. Ik heb er super veel zin in en ik ben ook erg nieuwsgierig, want dit is de eerste keer dat ik ga. Wie gaat er nog meer? Dit is een outfit die ik van de week droeg. Ik ben nog steeds heel blij met deze oker gele top, die je ook hier hebt kunnen zien. 

21 januari 2012

Just orded


Yesterday I finally orded these Nowhere Sharp Shoe. I thought I deserved a gift after almost 4 weeks of studying and exams. And maybe I can buy myself another gift, because thanks to the Sale and the giftcards I bought these beauties for €12,95. Can't wait till they're here!

Gisteren heb ik eindelijk deze Nowhere Sharp Shoe besteld. Ik vond dat ik wel een cadeau had verdiend na bijna 4 weken van studeren en tentamens. En misschien dat ik mijzelf nog wel een ander cadeau kan geven, want dankzij de Sale en de giftcards heb ik deze schoenen gekocht voor maar €12,95. Kan niet wachten tot ze binnen zijn!

20 januari 2012

A golden party


Remember that I told you what I wore for NYE , but never showed you the real outfit! So again I wore the same outfit, especially for you;).  I wore these glitters shoes that I got from Nelly.com and gold with black top from New Yorker. I think it's a good party look!

Weten jullie nog dat ik jullie vertelde wat ik droeg met NYE. Ik had het jullie alleen nog nooit laten zien in een echte outfit post. Dus droeg ik speciaal voor jullie deze outfit nog een keer;). Ik droeg deze glitter schoenen die ik van Nelly.com kreeg en de goud met zwarte top van New Yorker. Ik denk dat een goede party outfit is!

18 januari 2012

Blue and gold


Today is my last day of exams. I'm sooo happy when it's al over. This is what I wore yesterday, it's also the outfit you have seen here! What do you think? I really love this sweater and pants! Have you also seen the give-away yet? Join it now!!(only for dutch people, sorry!!)

Vandaag is de laatste dag dat ik tentamens heb. Ik ben zoooo blij als het over is. Dit is wat ik gisteren droeg, het is ook de outfit die jullie hier hebben kunnen zien! Wat vinden jullie van deze outfit? I love them! Hebben jullie ook al de give-away gezien? Join it now!! 

17 januari 2012

CLOSED give-away: Artsy Ring


CLOSED!!!!

The first give-away on The New Girl In Town and it's with one of my favorite jewelry webshops: Sieradenkistje. I'm giving away this Artsy Ring to one of my dear followers. It's a look a like YSL Arty ring, that you have seen here on my blog. I'm so in love with these rings and the ones from Sieradenkistje are more affordable;). How you can win this ring? Read the steps below. 

De eerste give-away van The New Girl In Town en het is met een van mijn favoriete sieraden webshops: Sieradenkistje. Ik geef deze Artsy Ring weg aan een van mijn lieve volgers. Het is een look a like YSL Arty ring, die jullie onder andere hier op mijn blog hebben kunnen zien. Ik vind deze ringen zo ontzettend leuk en die van Sieradenkistje zijn een stuk goedkoper;). Hoe je deze ring kunt winnen? Lees de onderstaande stappen. 

16 januari 2012

Photodiary week 2


Last week was the first weeks of my exams and I think it went well except for one. This week I have 3 exams to go. I will jump from happiness when these examweeks are over after wednesday! But this is how my week looked like in photos!

Afgelopen week was de eerste week van mijn tentamens en ik denk dat ze wel redelijk zijn gegaan op één tentamen na. Deze week heb ik nog 3 tentamens te gaan. Ik ben zo blij als deze tentamenweken voorbij zijn, na woensdag! Maar dit is hoe mijn week eruit zag in foto's!

15 januari 2012

What I wore Friday night


Friday night after a whole day of studying in my pj's I went out for dinner and this is what I wore. My new cold Zara sweater that you've seen here and my new blue trouser, also from Zara. 

Vrijdag avond na een hele dag studeren in mijn pj's, ben ik heerlijk uit eten geweest. Dit is wat ik die avond droeg. Mijn nieuwe gouden Zara trui, die jullie hier  eerder hebben gezien, en mijn nieuwe blauwe broek, ook van Zara. 

13 januari 2012

Editorial


You probably have seen this Editorial before, but I just wanted to share it with you. I Really love these inspiring photos for Glamour February 2012. And I'm so in love with the whole white look!

Jullie hebben deze editorial al vast eerder gezien, maar toch wil ik het met jullie delen. Ik vind het namelijk zulke mooie, inspirerende foto's. Ze zijn van Glamour februari 2012. En ik ben nu helemaal weg van de total white outfits!

12 januari 2012

Chicisimo Flowers


Yesterday morning I did my morning ritual, which include reading tweets on my dashboard. Suddenly I saw a tweet that I was Fashionista of the day on Chicisimo, what an honor! Later that day I got a flower from Chicisimo again, that I was The Netherlands Top Fashionista. Wooooow! Thank you all so much for your support and for the Chic's! It means a lot that you love my outfits! 

Gisterochtend deed ik mijn ochtend ritueel. Tijdens mijn ochtend ritueel lees ik ook altijd even de tweets die op mijn dashboard staan. Opeens zag ik een tweet staan dat ik Fashionista of the day was op de website Chicisimo, wat een eer! Later die dag kreeg ik weer een flower, ik was The Netherlands Top Fashionista. Wooooow! Allemaal super bedankt voor jullie steun en vooral voor de Chic's! Het betekend veel voor mij dat jullie mijn outfits leuk vinden! 

Are you on Chicisimo yet? Follow me and let me know, I'd love to follow you back!

11 januari 2012

Casual Gold


A casual outfit, with my new gold sweater and jeans I got in the sale at Zara. I never had a jeans from Zara, you? Now they were in the sale I thought I give it a shot! I always loved the sweater, but never bought it. When this one also got in sale I couldn't resist. What do you think? Do you like the jeans and sweater? 

Een casual outfit, met mijn nieuwe gouden trui en jeans. Beide gekocht in de sale bij de Zara. Ik heb nog nooit eerder een jeans gehad van de Zara, jullie? Nu ze in de sale waren, dacht ik: laat ik het eens proberen! Ik heb altijd al deze gouden trui leuk gevonden, maar heb hem nooit gekocht. Nu ook deze trui in de sale was kon ik het niet weerstaan. Wat vinden jullie? En wat vinden jullie van de trui en jeans?

10 januari 2012

The Faux fur keeps me warm


It took a bit longer, but now it's finally here: the first outfit post of 2012. This is the outfit I wore yesterday. After my first exam (which went well by the way) I had time to shoot an outfit post. I'm wearing some new stuff, some you have never seen before on my blog, like the zara trouser (bought in Maastricht), the bag and watch (christmas present). You will definitely see them more!

Het duurder wat langer, maar nu is die er dan eindelijk: de eerste outfit van 2012. Dit is de outfit die ik gisteren droeg. Na mijn eerste tentamen (die trouwens goed ging), had ik tijd om een outfit te shooten. Ik draag een aantal nieuwe dingen die jullie nog niet eerder hebben gezien, zoals de broek van Zara (gekocht in Maastricht), de tas en het horloge (kerstcadeautjes). Je zult ze zeker vaker voorbij zien komen!

9 januari 2012

Photodiary week 1


This is the first photodiary of 2012 and it's a short and a boring one. This whole first week I've been studying,  studying, working and more studying. The next 2 weeks I have exams (hate these week). So that's why I only have 4 mobile pictures this week, I'm sorry! Wish me luck, because I really need it. 

Dit is de eerste photodiary van 2012 en het is korte en saaie photodiary. Deze eerste week van januari heb ik geleerd, geleerd, gewerkt en nog meer geleerd. De aankomende 2 weken het ik namelijk tentamens. Dus dat is de reden waarom ik maar 4 mobile foto's heb, sorry! Wish me luck, want ik heb het heel hard nodig.

Have a nice Monday!

8 januari 2012

Tumblr Page


I just opened a Tumblr page. I always loved Tumblr, because of all the great photos, pictures and inspiration you find there. So I decided to make one, where I can put all my inspirations. Check out my Tumblr page and follow me!:)

6 januari 2012

New in: Rings


What do you think about my new rings? I love them, especially the one with the cat ears. Isn't it cute! These too rings are from one of my favorite webshops for jewelry: Sieradenkistje.nl.
You will soon see more of this webshop and maybe also the first give-away? So keep an eye on my blog this month;).

Wat vinden jullie van mijn nieuwe ringen? Ik vind ze echt geweldig, vooral degene met de katten oren. Is ie niet leuk! De twee ringen zijn van mijn favoriete sieraden webshop: Sieradenkistje.nl.
Jullie zien snel meer van deze webshop en misschien ook wel de eerste give-away? Houd mijn blog deze maand dus in de gaten;).


5 januari 2012

December outfits


I almost forgot it, the overview with all the outfits of December. Which one is your favorite and can you guess mine? I will try to shoot the first outfit of 2012, but I'm very busy with school (exams are next week), I have to work and the weather doesn't help either. Let's hope I can do it this week.

Ik was het bijna vergeten, alle outfits van december in een overzicht! Welke is jullie favoriet en kunnen jullie raden welk mijn favoriet is? Ik probeer snel de eerste outfit van 2012 te shooten, maar ik ben erg druk met school (volgende week tentamens), ik moet werken en ook het weer helpt niet echt mee. Laten we hopen dat het deze week lukt. 

4 januari 2012

What I wore on NYE


Unfortunately I couldn't make good outfit photos on NYE, because of the weather and it was dark outside. So you see my outfit through this way. Maybe I will make an outfit post with the same outfit I wore on NYE.  But for now, what do you think? The ankle boots I got from Nelly.com with the Nelly High Heels Tour. The top I bought in Maastricht last week.  

Jammer genoeg kon ik geen goede outfit foto's maken op NYE. Het weer zat niet echt mee en het was al donker. Dus je ziet mijn outfit via de manier. Misschien dat ik een outfit post shoot met de zelfde outfit als die ik met NYE droeg. Maar voor nu, wat vinden jullie ervan? De enkellaarsjes heb ik van Nelly.com gekregen voor Nelly High Heels Tour. De top heb ik vorige week gekocht in Maastricht.

3 januari 2012

Photodiary week 52

The last photodiary of 2011. With pictures from Maastricht and NYE. 

  1. Our view from our hotelroom in Maastricht
  2. Lunch in Maastricht at La Brasserie Monopole
  3. Diner in Maastricht at restaurant Fameuse  
  4. Barbies on the wall at restaurant Fameuse
  5. Ice skating
  6. Mmmm Currywurst
  7. Got this heart lolly from Jeroen in Maastricht
  8. Cheeeeeeers, happy new year!
  9. NYE

2 januari 2012

2011 Recap


I hope everyone had a wonderful NYE and also survived it;). I spend my NYE with Jeroen and friends. Let's make 2012 a great and Fashionable year. Here are some random pictures from 2011, with some outfits, events I attended, my first article for Follow Fashion, my first AIFW Fashion show, Jeroens graduation, my 'propedeuse', trips and vacations, friends and family and 2 pictures from NYE this saturday. Enjoy!

Ik hoop dat iedereen een leuke NYE heeft gehad en het ook hebben overleefd;). Ik heb mijn NYE samen met Jeroen en vrienden doorgebracht/gevierd. Laten we van 2012 een geweldig en Fashionable jaar maken. Hier zijn wat foto's van 2011, met wat outfits, events waar ik ben geweest, mijn eerste artikel voor Follow Fashion, mijn eerste AIFW Fashion show, jeroens diploma uitreiking, mijn propedeuse, trips en vakanties, vrienden en familie en 2 foto's van NYE deze zaterdag. Enjoy!

1 januari 2012

PRESS

Girlscene - Love the look - 7 July 2014
CosmoGirl Nederland Issue 5 - #CGlovesfashion - 8 May t/m 4 June 2014My Super Sweet Life blog - Favoriete jurkjes van lezeressen - 23 April 2014Blogazine by Fashionista editie 2 - '15 upcoming Dutchies' - 28 january 2014
Welstijl blog - Interview - 25 January 2013I Love Fashion News - Wardrobe report -7 January 2013
Follow Fashion - Fashion Battle outfit -25 December 2012Follow Fashion - Fashion Battle outfit - 17 December 2012


Follow Fashion - Fashion Battle outfit -10 December 2012


Follow Fashion - Fashion Battle outfit3 December 2012


The blog closet - On the street - 15 October 2012Blog Adela and Tessie - Fashion Photos of followers - 15 July 20127 for all mankind blog - Style Diary AFW edition - 12 July 2012Girlscene - Love the look - 7 May 2012Follow Fashion - Fashion blog of the week - 8 April 2012STYLIGHT Blog - 2 April 2012


We Like Fashion Blog - What's in your bag - 24 February 2012


I Love Fashion News - Fashionista of the week - 7 February 2012Shades of sexy little things - Blogger in the Spotlight - 6 February 2012Chicisimo Blog - Fashionista of the day - 11 January 2012


CosmoGirl NL Lookbook - Look of the week - 16 December 2011


Just Sayin - Get's Personal with.. - 28 November 2011


CosmoGirl NL Lookbook - Lookbooker in de spotlight! - 2 November 2011


The Rubber Doll Blog - Favourites - 22 October 2011I Love Fashion News - VIP day report - 23 September 2011Liza Chloe - Fan Day - 23 September 2011I Love Fashion News - Streetstyle Report - 30 September 2011


Teen Outfits Blog - 26 September 2011


Fancy NL - Show your style! - 22 September 2011


From my style 2urs blog - 28 March 2011


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...