29 maart 2012

Pinterest inspirations II


Sorry for not posting yesterday, but I'm very busy with my final exams and packing for Munich. Tomorrow  afternoon I will leave Holland for 3 months, so I have a lot of packing to do! I hope you can forgive me;). 
You can alo follow me on Facebook and Twitter so you can keep up on my adventures!

Sorry dat er geen nieuwe post online stond gisteren. Ik ben erg druk met mijn laatste tentamens en met mijn koffers inpakken voor München. Morgen middag vertrek ik voor 3 maanden naar München, dus ik moet ontzettend veel inpakken! Ik hoop dat jullie mij het kunnen vergeven;). 
Je kunt mij ook volgen op Facebook en Twitter zodat jullie alle avonturen kunnen bijhouden!

And for more inspirations, see my Pinterest profile!

27 maart 2012

Navajo


My favorite shirt at the moment, which you also saw in the post 'Something new'. And... I can finally wear sandals, love this weather!

Mijn favoriete shirt op dit moment, die jullie ook hebben kunnen zien in de post 'Something new'. En... Ik kan eindelijk weer high sandals, love dit weer!

26 maart 2012

Photodiary week 12

Here's a new diary! This next week is my last week in Holland, then I'm going to Munich for 3 months. I'm super excited but is also a bit scary. I also got a really nice suprise party for my last weekend in Holland. Here are more pictures of what I did last week!

Hier is mijn nieuwe diary! Deze week is mijn laatste week in Nederland, daarna ga ik voor 3 maanden naar München. Ik heb er erg veel zin in, maar het is ook heel erg spannend. Ik heb zelfs ook al een suprise party gehad omdat het mijn laatste weekend in Nederland was. Zie hier nog meer foto's van afgelopen week!

23 maart 2012

Something New


Spring is finally here! Yesterday it was such great weather. Today it's going be the same according to the weather forecast, so let's hope! Here are some of the purchases of this week. Enjoy your day!

De lente is eindelijk hier! Gisteren was het zulk lekker weer en vandaag wordt het volgens de weersverwachtingen weer een mooie dag. Laten we het dus hopen! Hier zijn een aantal items die ik deze week heb gekregen en gekocht. Een hele fijne dag!

22 maart 2012

Before it's in Fashion, It's in Vogue


Finally it's here, the Dutch Vogue! Yesterday after my exam I quickly went to the Bijenkorf to get the first Dutch Vogyue. Unfortunately the collectors Edition was already sold out (after a half hour after the sale). But hé, I've got one and with signed by the Editor in Chief. From today you can also buy the first Dutch Vogue in other stores. If you haven't got it yet, here's a preview!

Eindelijk is die er dan, de Nederlandse Vogue! Gisteren na mijn examen ben ik snel naar de Bijenkorf gegaan om de eerste Nederlandse Vogue te bemachtigen. Jammer genoeg was de collecters editie al uitverkocht (nog geen eens één uur na de verkoop). Maar hé, ik heb er één en ook nog eens met handtekening van de hoofdredacteur. Vanaf vandaag kun je de eerste Nederlandse Vogue ook in andere winkels kopen. Als je er nog geen éen gekocht heb, dan is hier een soort van preview!

21 maart 2012

Name NecklaceRemember that I told you in the preview post that there was something special for you coming. Now that the Give-away is closed, it was time for something else. You have seen my name necklace already, now you can also order your own name necklace (or a name ring, they sell those too) on Mijnnaamketting.nl with a discount! With the code: NEWGIRLINTOWN you can get 8% discount on their whole collection. So Shop till you drop and let me know if you orded something nice!:)

Weten jullie nog dat ik jullie in de preview post vertelde dat er iets speciaals voor jullie aankwam. Nu de give-away is afgelopen, is het tijd voor iets anders. Jullie hebben mijn naam ketting al gezien, nu kan je ook je eigen naam ketting (of naam ring, die verkopen ze ook) bestellen op Mijnnaamketting.nl met korting! Met de code: NEWGIRLINTOWN krijg je 8% korting op de gehele collectie. Dus Shop till you drop en ik zou het hartstikke leuk vinden als jullie laten weten als jullie wat hebben besteld!:)

The code is valid until the end of 2013!

20 maart 2012

My other bag


Today I want to talk about something special. In one of these days a new Dutch Fashion community will be online, called STYLIGHT. And I can tell you that I will be a part of the STYLIGHT team. STYLIGHT is an online Fashion community where you can compare and order clothing, shoes and accessories from the best webshops. About two weeks I'm going to move to Munich (Germany) for 3 months to work (internship) at STYLIGHT. I'm really excited about this!

It is possible that STYLIGHT is not yet online when you read this. But don't worry because STYLIGHT also has it's own blog and Facebookpage where you can remain informed. And one last thing... If you want to win the 'This is my othe bag' bag from STYLIGHT which I'm wearing in these pictures, follow their Facebookpage now!!

19 maart 2012

Photodiary week 11


Last week I had a lot to do for school, projects and studying for exams were just two of it! This week I have exams, so I hope this week passes quickly;). This is how my week looks liked. You can also read who's the winner of the give-away with FashionDayDeal

Deze week had ik ontzettend veel te doen voor school. Projecten en tentamens waren daar een onderdeel van. Deze week heb de tentamens, dus ik hoop dat deze week snel voorbij gaat;). Dit is hoe mijn week eruit zag. Jullie kunnen verderop ook lezen wie de give-away met FashionDayDeal heeft gewonnen. 

18 maart 2012

Last day of the Give-Away


This is the last day that you can join the Give-away and win this fabulous USA shirt (for dutch people only). Do you want to participate? You have till today 21.00h to join HERE!!

Dit is de laatste dag van de Give-away en dat je dit leuke USA shirt kan winnen. Wil je nog mee doen? Dat kan. Je hebt tot vandaag 21.00u om mee te doen. Klik hier om mee te doen!!

16 maart 2012

Spring is here!


Yesterday the weather was so nice and warm (when you were out of the wind and in the sun). I had a lovely day with in the morning a little bit of studying, lunch on terrace with a friend and then a little bit of studying in the garden. This is what I wore that day. I also wore my new name necklace, that I got from Mijnnaamketting. What did you do yesterday? Did you enjoyed the weather?

Gisteren was het echt heerlijk weer en warm (dan wel wanneer je uit de wind was en in de zon zat). Ik heb een leuke dag gehad met in de ochtend een beetje leren, lunch op het terras met een vriendin en toen weer wat leerwerk in de tuin. Dit is wat ik die dag droeg. Ik droeg onder andere mijn nieuwe naam ketting die ik heb gekregen van Mijnnaamketting. Wat hebben jullie gisteren gedaan? Hebben jullie van het weer genoten?

15 maart 2012

Preview postYesterday I received two nice packages and here is a preview of it. You'll see more of these two soon. And maybe there's coming something for you too.... who knows;). 

Gisteren heb ik twee leuke pakketjes ontvangen. Hier is een kleine preview! Jullie zullen snel meer zien van deze items. En misschien dat er ook nog wat leuks voor jullie komt....Wie weet;). 

14 maart 2012

Pinterest inspirations


I'm really addicted to Pinterest. So many nice inspirations! Here are some of my pins. You can really feel the Spring vibe in these pictures, don't you think? 

Ik ben echt verslaafd aan Pinterest. Zoveel inspiraties! Hier zijn een aantal van mijn pins. Je krijgt echt een ontzettend lente gevoel als je naar deze foto's kijkt, vinden jullie niet? 

13 maart 2012

February outfits


We are already in March for almost two weeks but here is an overview of all the outfits I wore in February. 'See more' for more pictures;). Happy Tuesday!

We zitten alweer bijna twee weken in Maart, maar hier is een overzicht van alle outfits die ik in februari droeg. 'See more' voor meer foto's;). Fijne dinsdag!

12 maart 2012

Photodiary Week 10


Another week past by. Next weeks I have to study hard because exams are coming up. This is my week in pictures!

En er is weer een week voorbij. Volgende week moet ik veel studeren, omdat de tentamens er weer aan komen. Dit is mijn week in foto's!


9 maart 2012

CLOSED!! GIVE-AWAY: USA Shirt


THIS GIVE-AWAY IS CLOSED!!

I'm happy to announce a new Give-away! I told you before that there were coming a lot of nice thinks for you, because of the 1 year anniversary of The New Girl In Town. And this is one of these things! This time you can win this USA shirt from FashionDayDeal (see picture above). I really love t-shirts with the USA flag on it, so I'm happy that I can give this shirt away to one of my dear followers. 

But what is FashionDayDeal? FashionDayDeal is a website where you can buy fashion items with a lower price than normal. This is because it's offered to a large group. How more people joined or see the deals, the more FashionDayDeal can offer great deals. There's a new deal every day! 

Ik ontzettend blij dat ik jullie kan vertellen dat er weer een nieuwe Give-away is! Ik heb jullie al eerder verteld dat er een aantal leuke dingen voor jullie te wachten staan ivm het 1 jarig bestaan van The New Girl In Town, en dit is er één van. Deze keer kunnen jullie een USA shirt winnen van FashionDayDeal (zie foto's). Ik hou zelf ontzettend veel van shirts met de USA vlag erop en ik vind het dan ook erg leuk dat ik dit shirt aan een van mijn lieve volgers mag weggeven. 

Maar wat is FashionDayDeal eigenlijk? FashionDayDeal is een website waar je mode items goedkoper kunt kopen dan normaal, doordat de deals aan een grote groep wordt aangeboden. Hoe meer mensen lid zijn en de deal zien, hoe meer leuke deals FashionDayDeal kan aanbieden. Elke dag is er een nieuwe deal!

This Give-Away is for Dutch People only!

What you can win:
USA Shirt from FashionDayDeal (see pictures)

What you need to do:
1. Follow me on GFC and/or Bloglovin
2. Like the Facebookpage of my blog HERE
3. Like the Facebookpage and/or Twitter of FashionDayDeal
4. Leave a comment on this post with your name and email address. 

Do you want an extra chance to win this shirt? Twitter the following sentence: 
I'd love to win this USA shirt from @FashionDayDeal on the blog 'The New Girl In Town' by @LauraBoogers: http://bit.ly/yW4PG7

The Give-away will last until 18th of March till 21.00h 

8 maart 2012

Shoe addiction

Shoes nelly.com

My name is Laura and I'm a shoe addict! Yes I am and that all because of Nelly.com. They've so many amazing shoes for a good price. Yesterday I visited the site again and saw some nice new shoes. I need to have them all, maybe I should go on a shoe diet? These shoes were my favorites. Which one is your favorite?

Mijn naam is Laura en ik ben verslaafd aan schoenen! Ja echt waar en dat komt allemaal door Nelly.com. Zij hebben zoveel geweldige schoenen voor een ontzettend leuke prijs. Gisteren heb ik weer eens de site bezocht en zag ik ontzettend veel leuke nieuwe schoenen. Ik wil ze het liefst allemaal hebben! Misschien is een schoenen diet niet zo gek idee. Deze schoenen waren mijn favorieten. Welke is jouw favoriet?


7 maart 2012

New in from Oasap


Last week I got some nice stuff again from the online store Oasap. After I got the claw ring you saw in this post, I finaly have a claw bracelet too. Besides the claw bracelet I also got a ring again, my new addiction;). 

Vorige week heb ik weer wat leuke items gekregen van de online winkel Oasap. Nadat ik mijn nieuwe klauw ring aan jullie heb laten zien in deze post heb ik ook eindelijk een klauw armband. Naast deze armband heb ik ook weer een ring gekregen, mijn nieuwe verslaving;). 


6 maart 2012

Last outfit of February


A casual and grey outfit on leap day before I went to the Monki event. I'm wearing a lot of items that I haven't wore in a long time. Like these fringe boots and the bag. Should I wear them more often?

En casual en grijze outfit op schrikkeldag, voordat ik naar het Monki event ging. Ik draag veel items die ik al een langere tijd niet meer gedragen heb, zoals deze laarzen en de tas. Wat vinden jullie? Moet ik deze items weer meer gaan dragen?

5 maart 2012

Monki Sneak peek Party


Wednesday I went to the sneak peek event of the special Monki travel magazine. I had a really nice evening with fashion, music, Martini and other fellow bloggers. I also saw a lot of nice clothes/itmes, so I think I need to shop there soon;). 

Woensdag ben ik naar de sneak peek event geweest van de speciale Monki travel magazine. Ik heb een hele leuke avond gehad met Fashion, muziek, Martini en andere mede-bloggers. Ik heb ook ontzettend veel leuke kleding/items gezien, dus ik denk dat ik daar snel eens moet gaan shoppen;). 

4 maart 2012

Photodiary Week 9


One day earlier and a bit late but here is a new photodiary! This week I was free from school. Unfortunately a week like this flies by. Tomorrow back to study!

Een dag eerder en een beetje laat, maar hier is een nieuwe photodiary! Deze week was ik vrij van school. Helaas gaat zo'n week altijd snel voorbij. Morgen moet ik gewoon weer aan de studie!

3 maart 2012

New Purchases


I did a lot of shopping this week. If you follow me on Facebook or Twitter you have heard and saw something about these new items already. But here is a overview of some new items I bought this week!

Ik heb deze week weer wat afgeshopt. Als je mij op Facebook of Twitter volgt hebben jullie misschien wat van deze items voorbij zien komen. Maar hier is een overzicht van de nieuwe items die ik deze week gekocht heb!

2 maart 2012

Happy Birthday The New Girl In Town!


One year ago I decided to start my own blog after following other blogs for a while. I always loved to write, to photograph and Fashion. That's why I wanted to create a place where I could share my passions and inspirations. On 2 March 2011 The New Girl In Town was born. My first post was about the Oscars. In the beginning I had a lot of these random posts but later I started to share my outfits. Now one year later I lived some great experciences and met a lot of lovely new people. Blogging is now a big big passion and that's also thanks to you guys. Thanks for all the sweet comments and the support this first year, you're incredibly! 

Because I want to thank you guys, there are coming some nice things on this blog for you. So keep a close eye on The New Girl In Town this month!

Een jaar geleden besloot ik om mijn eigen blog te beginnen nadat ik een tijd andere blogs volgde. Ik heb het altijd al leuk gevonden om te schrijven, te fotografen en natuurlijk Fashion in het algemeen. Dat is waarom ik een plek wilde creëren waar ik mijn passies en inspiraties met andere kon delen. Op 2 maart 2011 is toen The New Girl In Town geboren. Mijn eerste post ging over de Oscars. In het begin had ik veel van dit soort posts, maar later begon ik ook met outfit posts. Nu een jaar later heb ik ontzettend veel leuke dingen mogen beleven en meegemaakt, ook heb ik veel leuke en nieuwe mensen ontmoet. Bloggen is nu echt een enorme passie en dat is mede dankzij jullie. Heel erg bedankt voor de leuke en lieve reacties en jullie support, jullie zijn geweldig! 

Omdat ik jullie heel graag wil bedanken, komen er een aantal leuke dingen voor jullie op mijn blog, dus houdt The New Girl In Town goed in de gaten deze maand!

Happy Birthday The New Girl In Town!

1 maart 2012

Color ExplosionYesterday you saw the preview of this post, so here's the whole outfit I wore Tuesday. It's a colorful outfit as you can see, with pink, mint blue/green and blue. I'm really love colorful outfits lately. What about you?

Gisteren zagen jullie de preview van deze post, dus vandaag natuurlijk de gehele outfit die ik dinsdag droeg. Het is een kleurrijke outfit zoals je kunt zien met roze, mint blauw/groen en blauw. Ik ben de laatste tijd gek op kleurrijke outfits. Wat vinden jullie van kleurrijke outfits? 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...