31 augustus 2012

Outfit || The Sneakers


I finally got them and I'm in love, even though they're KO's. I bought them on Ebay and I was so excited when I got them last Saturday. You like them too? I combined the sneakers with a casual outfit and my new H&M necklace.

Eindelijk zijn ze van mij en ik ben helemaal weg van deze sneakers, ook al zijn het KO's. Ik heb ze op Ebay gekocht en was zo blij toen ze zaterdag werden bezorgd. Wat vinden jullie van 'de' sneakers? Ik heb ze gecombineerd met een casual outfit en met mijn nieuwe H&M ketting.


30 augustus 2012

Travel || Paris day 4 - Last photos


Day 4 in Paris. These are also the latest pictures from our trip to Paris, because on our last day (day 5) we went shopping. What we did on day 4? We went to Jardin Du Luxembourg, Place Vendôme even though the shops were not open, Petit Palais and to Louis Vuitton and Marc Jacobs exhibition. Unfortunately I have only one bad picture of this exhibition, because you're not allowed to make pictures! But when you're in Paris and love fashion, you really need to go to this exhibition;)

Parijs dag 4 en ook meteen de laatste foto's van ons tripje naar Parijs. Op onze laatste dag (dag 5) hebben we namelijk lekker gewinkeld. Wat we op dag 4 hebben gedaan? We zijn naar Jardin Du Luxembourg geweest, Place Vendôme ook al waren de winkels dicht, Petot Palais en de Louis Vuitton en Marc Jacobs expositie. Helaas heb ik maar één slechte foto van de expositie, het is namelijk niet toegestaan om foto's te maken. Maar als je in Parijs bent en van Fashion houdt, moet je zeker een bezoekje brengen aan deze expositie;). 

29 augustus 2012

Outfit || Flower pantsNot much to say, only that I am in love with this new flower pants that I bought in a small outlet store in Paris!

Niet veel aan toe te voegen, alleen dat ik helemaal weg ben van deze bloemen broek die ik in een kleine outlet winkel in Parijs gekocht heb!


28 augustus 2012

Travel || Paris day 2 - Champs Elysees


I told you already in the first post of day 2, that I made a lot of pictures and that there would be a part 2. And here it is, part 2 of day 2. With mainly the Champs Elysees and Arc de Triomphe. We also went up on the Arc de Triomphe where we had an amazing view, you'll see it in the pictures!;)

Ik vertelden jullie al eerder, in de eerst post van onze tweede dag, dat ik ontzettend veel foto's gemaakt heb van deze dag en dat er daarom een tweede deel aankwam. En hier is die dan, deel 2 van dag 2. Het zijn voornamelijk foto's van de Champs Elysees en de Arc de Triomphe. We hebben ook nog de Arc de Triomphe beklommen, met een prachtig uitzicht toen we eenmaal boven waren. Als je de foto's ziet zul je het vast met me eens zijn!;)

See the other post of day 2 HERE!

27 augustus 2012

Photodiary || week 34

 Sacre Coeur Paris / Louis Vuitton and Marc Jacobs exhibition Paris / Kane @ Ede live/Heideweek / Finally mine / New in / Paris day 3 / On the bike in my new flower pants / arm party 

A new photodiary with a lot of pictures this time and some of them are still from my long weekend in Paris!

Een nieuwe photodairy met dit keer veel foto's en ook nog een aantal foto's van mijn lang weekend Parijs vorig weekend! 

At Louvre / Punk Funk look / Dinner with friends / Paris day 1 / Vogue for lunch / Cocktails in Paris / Dinner with my mom, selfmade sandwiches / old favorite

 Yummy ice cream / Eiffel Tower Paris / Love this place, palais petit / Last night in Paris

Follow me on Instagram: lauraboogers

26 augustus 2012

Musthave || Parajumper


Yes, already thinking about the colder days. Especially now when the fall/winter collections are coming! I know, thinking about a winter jacket is maybe a bit extreme, because if there's one lesson I've learned from last year, is that I don't have to wait until the last moment when it's about searching for a winter coat. Last year it was already cold when I thought about a winter coat and when I went searching for the perfect one, I couldn't find it or they were sold out. But then I got an email from Beverly Beethoven in my mailbox two weeks ago. Beverly Beethoven is a really nice shop in Amsterdam, with a lot of amazing clothes, jewelry, bags, shoes etc. All amazing musthaves! They sended me an email about the winter coats from Parajumpers. I immediately thought, this is the perfect winter coat for the winter days in Netherland. 


Ja, ik denk alweer aan de koudere dagen. Vooral nu de herfst/winter collectie de winkels beginnen te vullen. Ik weet het, om nu al over een winter jas na te denken is misschien een beetje overdreven. Want als er een les is die ik heb geleerd is dat ik niet tot het laatste moment moet wachten met het zoeken van een winter jas. Afgelopen jaar was het al koud toen ik eenmaal aan een winter jas begon te denken en toen ik begon met mijn zoektocht naar de perfecte jas, kon ik hem niet vinden of was die uitverkocht. Nu kreeg ik twee weken geleden een mailtje van BeverlyBeethoven, een hele leuke winkel in Amsterdam met echt ontzettend veel  fashion musthaves van dit moment, over de Parajumpers de perfecte winter jas voor de steeds koudere winters in Nederland. Helaas moet je voor deze perfecte jas dan alleen wel een hoop geld neerleggen!

Toch kan jij straks in zo'n jas lopen, want de winkels Beverly Beethoven en Beverly Buitenveldert uit Amsterdam geven namelijk de nieuwste Parajumper Long Bear ter waarde van 669 euro weg. Wat je er voor moet doen? Lees het hier op de Facebookpagina van Beverly Beethoven. 

                                                      

25 augustus 2012

Travel || Paris Day 3


On our third day in Paris it was so hot, 42 Celsius degrees, that we decided to go to the Sacré Coeur in the morning and in the afternoon to a city beach along the Seine and doing nothing the rest of the day!

De derde dag in Parijs was echt ontzettend warm, 42 graden Celcius. We hebben toen besloten om in de ochtend alleen naar de Sacré Coeur te gaan en in de middag naar een stads strand langs de Seine te gaan en verder lekker niets te doen! 

P.S. Part 2 of day 2 is coming soon!

24 augustus 2012

Travel || Paris day 2 - Louvre


The second day of our trip to Paris. In the morning we went to Louvre and walked around the Louvre and through the garden, Jardin de Tuileries. This second day I made a lot of pictures, so there will be a part 2. For now first the pictures of Louvre and our walk through Jardin de Tuileries to Champs Eysees. 

De tweede dag van Parijs. In de ochtend zijn we naar het Louvre geweest en hebben daar wat rondgelopen en ook door het park, Jardin de Tuileries. Deze tweede dag heb ik ontzettend veel foto's gemaakt, dus er komt ook nog een tweede deel. Maar voor nu eerst de foto's van het Louvre en onze wandeling door Jardin de Tuileries naar de Champs Elysees.

23 augustus 2012

Travel || Paris day I


Day 1, our first evening, in Paris. After 2 1/2 hours in the train we arrived in Paris around 4.30 pm. After our check-in in the hotel we went to the city center immediately and we came back at our Hotel around 11.30 pm. We just walked around the city and of course we went to Eiffel Tower this first evening. It's still such an impressive building, even though I saw it for the fifth time!

Dag 1, onze eerste avond, in Parijs. Na 2 1/2 uur in de trein te hebben gezeten, kwamen we rond 16.30 uur in Parijs aan. Na onze check-in in het hotel zijn we meteen de stad in gegaan en kwamen we pas weer terug rond 23.30 uur. Op onze eerste avond hebben we gewoon wat rond gelopen in de stad en zijn we natuurlijk meteen naar de Eiffel toren gegaan. Het blijft een indrukwekkend gebouw, ook al heb was het de vijfde keer dat ik de Eiffel toren van dicht bij zag!

22 augustus 2012

Old Favorites


I always love looking at older photos and outfits. It can be so inspiring and I always think: 'Oh yeah, I still have that piece. Maybe I can wear it sometime soon'. While I still organzing my Paris photos I wanted to show you  some of my favorite outfits and outfit photos 2011.

Ik hou ervan om oude foto's en outfits terug te kijken. Het kan zo inspirerend zijn en ik denk altijd: 'Oh ja, ik heb dat kledingstuk nog steeds. Misschien kan ik dat snel weer eens dragen'. Terwijl ik nog steeds bezig ben met het organiseren van de foto's van Parijs, wilde ik jullie wat van mijn favoriete outfits en outfit foto's van 2011 laten zien. 

21 augustus 2012

Photodiary Week 33


Joehoee, I'm back from Paris! But before I show you the pictures of my city trip, first a new and short photodiary. As you might noticed (when you're following me on Instagram), I didn't post photos from paris. This is because I couldn't uploaded photos with the wifi there. But no worries I will post enough photos from paris on Instagram but also on the blog this week!;)

Joehoee, ik ben weer terug uit Parijs! Maar voordat ik jullie de foto's van mijn city trip laat zien, eerst een nieuwe en korte photodiary. Zoals jullie misschien al was opgevallen (als je mij volgt op Instagram), heb ik geen foto's geplaatst op Instagram in Parijs. Dit komt doordat ik geen foto's kon uploaden met de wifi daar. Maar deze week ga ik genoeg foto's op instagram posten en natuurlijk ook op de blog;). 

Follow me on Instagram: lauraboogers

19 augustus 2012

Travel || Amsterdam part II


While I'm in Paris, you can see here part II of our day in Amsterdam. You can see here part I and here my outfit I wore on that day!

Terwijl ik in Parijs zit, kunnen jullie hier part II van onze dag in Amsterdam zien. Hebben jullie al part I en mijn outfit van die dag gezien?

Have a nice Friday and weekend!


17 augustus 2012

Outfit || Punk Funk Look


Something different, a punk funk look with my 'new' Sacha boots. I already have these boots for a month now, but never really had the opportunity the wear them. What do you think of my boots and my punk funk look?

Een keer even iets anders, een punk funk outfit met mijn 'nieuwe' Sacha laarzen. Ik heb deze laarzen al een maand in de kast staan, maar nog niet de kans gehad om ze te dragen. Wat vinden jullie van mijn nieuwe laarzen en mijn punk funk outfit? 

16 augustus 2012

Paris, Here I come!


Woehoeee, I'm going to paris today! I'm so excited, even though it will be my fifth time in this amazing city. But the last time I've been there was already four years ago, so I can't wait! If you know some great hotspots or things I have to see besides the general sightseeing, let me know!:)

Woehoeee, vandaag is het zover. Ik ga naar Parijs! Ik heb er echt ontzettend veel zin in, ook al wordt dit mijn vijfde keer in deze geweldige stad. Maar de laatste keer is ook alweer vier jaar geleden, dus ik kan niet wachten! Als jullie leuke hotspots of things-to-do/see weten, naast alle bezienswaardigheden die iedereen kent, laat het me dan weten!:)

See you in Paris!

15 augustus 2012

Travel || Amsterdam part I


As I told you before I went to Amsterdam last week with my friend Natalie, who I met in Munich during my internship there. She is from America and had never been in Amsterdam before. So I gave her a tour through Amsterdam. While I'm normally in Amsterdam every day, because of my study, I have also seen many new things and places. It was such a wonderfull day! 

Zoals ik jullie al vertelde ben ik afgelopen week naar Amsterdam geweest met mijn vriendin Natalie, die ik in München heb ontmoet tijdens mijn stage daar. Natalie komt uit Amerika en was nog nooit in Amsterdam geweest, dus heb ik haar Amsterdam laten zien. Normaal gesproken ben ik bijna elke dag in Amsterdam vanwege mijn studie, maar ook ik heb veel nieuwe dingen en plekken gezien. Het was echt een ontzettend leuke dag!

14 augustus 2012

Waterfront


Friday in Amsterdam and this is what I wore. It was such a lovely day, but you will see the other pictures of that day tomorrow!  First, what do you think about my outfit? 

Vrijdag in Amsterdam en dit is wat ik droeg. Het was zo'n heerlijke dag, maar de andere foto's van deze dag  volgen morgen! Nu eerst, wat vinden jullie van deze outfit?

13 augustus 2012

Photodiary Week 32


Goodmorning! I'm back and sorry for the lack of posts. My friend Natalie from America, that I met in Munich, was in Holland for a long weekend. So we went to Amsterdam 2 days and I also had to work (my weekendjob), so I couldn't find time to posts. This week will be better I hope, because Thursday I'm going to PARIS! But first the diary, the photos I took the last few days in Amsterdam and an outfit post. Are you ready? 

Goedemorgen! Ik ben weer terug, sorry voor het niet posten. Een vriendin van mij uit Amerika, die ik in München ontmoet heb, was in Nederland voor een lang weekend. We zijn daarom 2 dagen naar Amsterdam geweest en ik moest daarnaast ook nog eens werken (weekendbaantje). Ik kon dus geen tijd vinden om ook nog te posten. Deze week zal hopelijk beter gaan, want donderdag ga ik naar PARIJS! Maar nu eerst de diary, de foto's die ik in Amsterdam heb gemaakt en een outfit post. Zijn jullie er klaar voor? 

Have a nice week!

Instagram: lauraboogers


8 augustus 2012

Where is the sun?


Some summer inspirations, because the weather here in Holland sucks!

Een aantal zomerse inspiraties, omdat het weer hier in Nederland sucks!

pictures from: Fashionable Angels

7 augustus 2012

One day in Barcelona


 Three words: I love Barcelona! It such a beautiful city and love to go back for the third time. 

Vier woorden: Ik hou van Barcelona! Het is zo'n mooie stad en ik zou graag voor een derde keer terug gaan. 

P.S. See here the whole outfit post of what I wore this day!

4 augustus 2012

Follow me on Lookbook
Did you know that you can follow me now on Lookbook too? Go to my profile and see which looks are already online to hype!

Wisten jullie dat je mijn outfits nu ook kunt volgen op Lookbook? Ga naar mijn profiel en kom erachter welke outfits al klaar staan om te hypen!

3 augustus 2012

Recap July Outfits


It's August and that means that it's time for a recap of my outfits in the month July. Sadly there are not that many outfits, but can you choose a favorite? I can't.

Het is augustus en dat betekent dat het weer tijd is een voor overzicht van mijn outfits in de maand juli. Jammer genoeg zijn het er niet zoveel, maar kan jij een favoriet kiezen? Ik eerlijk gezegd niet.


2 augustus 2012

Neon in Barcelona


As I told you yesterday, my vacation was all about relaxing, laying in the sun, nice food and cocktails. But one day in the these two weeks, we went to Barcalona. A city that I really love and also visited last year. But before I show you the photos of our day, I wanted to show you the this outfit post. The outfit that I wore that day and the only outfit shoot I did in Spain. Let me know what you think! I love the lace shorts;). 

Zoals ik gisteren al vertelde bestond mijn vakantie vooral uit uitrusten, in de zon liggen, lekker eten en cocktails. Maar een dag in deze twee weken durende vakantie, zijn we naar Barcalona geweest. Een geweldige stad die ik ook vorige jaar in de zomer heb bezocht. Maar voordat ik jullie de foto's van die dag laat zien, wilde ik eerst deze outfit foto's laten zien. De outfit die ik die dag naar Barcalona droeg en de enige outfit foto's die ik tijdens de vakantie in Spanje heb gemaakt. Laten jullie weten wat je van de outfit vindt? I love de lace shorts;). 

1 augustus 2012

Photodiary week 30


I'm back! My vacation in Spain is over. It's said, but I can blog again, no more bad wifi. Not only the wifi was the problem, I also didn't know what to blog. Because this was how my day looked like: breakfast, beach and swimming pool, dinner, cocktails and sometimes a party. And that for two weeks! We also went to Barcalona, the pictures and my outfit of that day will be on the blog this week. Now I have to wait for 2 1/2 weeks and then I'm going on my second trip: PARIS!!

Ik ben weer terug, mijn vakantie in Spanje zit erop. Jammer, maar ik kan nu wel weer bloggen. Hier heb ik namelijk geen problemen met slechte wifi. Eigenlijk was niet alleen de slechte wifi een probleem, ik wist ook niet wat ik moest bloggen. Mijn dagen waren namelijk niet heel spannend: ontbijt, strand en/of zwembad, uit eten, cocktails en daarna af en toe een feestje. En dat twee weken lang! We zijn ook naar Barcalona geweest, de foto's hiervan en mijn outfit op die dag zullen deze week op de blog verschijnen. Nu is het aftellen, want over 2 1/2 week staat mijn tweede reisje/vakantie op de planning: PARIJS!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...